Serviciile noastre sunt disponibile doar în județele Alba și Hunedoara.

Colectare deșeuri din construcții
Servicii persoane juridice

Colectare deșeuri din construcții

Provenite din construcții și demolări (totale sau parțiale), aceste deșeuri pot fi clasificate astfel:

  • deșeuri generate de activități de construcţie/ demolare de clădiri – ciment, cărămizi, ceramică, roci, ipsos, metal, resturi de tâmplărie, cabluri, lacuri, vopsele, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat, plastic, sticlă și altele;
  • deșeuri din construcția şi întreținerea drumurilor – smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, etc;
  • deșeuri naturale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare ș.a – sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

Pentru activitățile presupuse în planul de gestionare deșeuri din construcții și demolări, Reciclare Moloz SRL intervine pentru sortarea, colectarea, procesarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor din construcții și demolări.

Cere oferta