Serviciile noastre sunt disponibile doar în județele Alba și Hunedoara.

De ce se colectează SEPARAT deșeurile din construcții, demolări și amenajări?

Deșeurile provenite de la activitățile de construcții, demolări și amenajări interioare sau exterioare NU sunt deșeuri menajere și nu se colectează prin serviciul obișnuit al companiilor de salubrizare ...

De ce se colectează SEPARAT deșeurile din construcții, demolări și amenajări?

Deșeurile provenite de la activitățile de construcții, demolări și amenajări interioare sau exterioare NU sunt deșeuri menajere și nu se colectează prin serviciul obișnuit al companiilor de salubrizare pentru că sunt una dintre categoriile de deşeuri cele mai poluante pentru mediu.

De aceea, a devenit o obligaţie legală pentru toţi beneficiarii proiectelor de construcţii, demolări, reabilitări şi renovări să se debaraseze de ele doar prin intermediul unui operator autorizat.


Obligația legală de eliminare corespunzătoare

Producătorii sau deținătorii de deşeuri din construcţii şi demolări sunt obligaţi prin lege să prezinte şi să respecte un PLAN DE ELIMINARE a acestor deseuri care vor fi colectate contra cost doar de catre operatori autorizati.

Conform legii in vigoare, precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii se efectuează la solicitarea şi pe cheltuiala producătorilor / deţinătorilor de deşeuri numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacităţi, numai de către operatori economici autorizați. Aceste deşeuri trebuie să fie colectate separat pe tipuri de materiale: ciment, cărămizi, ţigle, ceramică roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie etc”.

Contactează-ne și află tarifele