Serviciile noastre sunt disponibile doar în județele Alba și Hunedoara.

8 tipuri de deșeuri din construcţii şi demolări ce pot fi prelucrate şi reutilizate

Dacă urmează să-ți renovezi locuința, este foarte posibil să creezi deșeuri. Solicită serviciile firmelor de salubrizare sau altor firme specializate, pentru a evita amenzile!

8 tipuri de deșeuri din construcţii şi demolări ce pot fi prelucrate şi reutilizate
 1. Molozul este materialul de construcţie, (amestec de cărămizi, mortar, tencuială) provenit din demolarea clădirii şi este clasificat astfel: Moloz mineral neîncărcat care poate fi supus, după o mărunțire corespunzătoare şi respectându-se cerinţele minimale privind granulația, unei valorificări în construcția de drumuri, ca material de umplere. Materialul rezultat care nu poate fi reutilizat se transportă în depozite autorizate. Molozul încărcat conţine substanțe care pot polua solul şi apa freatică. Recuperarea molozurilor pune probleme deosebite din cauza granulației eterogene. Introducerea acestora ca atare în instalaţii de reciclare nu este posibilă sau devine păgubitoare, fapt ce impune prelucrarea primară.
 2. Betonul poate fi reciclat şi transformat înr-o gamă largă de produse cu rol de pavare sau drenare. Sfărâmăturile de beton pot fi folosite drept agregate pentru betoane proaspete. În acest scop ele se concasează până ajung la mărimea obișnuită a agregatului şi la sorturile necesare pentru realizarea unui anumit tip de beton. Din concasare rezultă pe lângă sorturile necesare şi praf, care în unele cazuri se poate adăuga amestecului, deoarece s-a constatat experimental că, în funcţie de destinația betonului, acest adaos este benefic.
 3. Cărămizile şi pavele pot fi concasate pentru pavare sau drenare. În prezent se realizează diferite studii şi încercări de laborator pentru a folosi amestecul de piatră şi cărămidă în executarea stratului de bază a drumurilor. Cărămizile şi pavelele provenite din demolări pot fi refolosite, şi fără a mai fi concasate, în execuția construcţiilor noi.
 4. Metalul provenit în urma demolărilor este colectat în containere şi transportat către instalaţiile de reciclare.
 5. Gips-Cartonul poate fi folosit în izolații fonice sau ignifugări. Piesele de prindere şi îmbinare a plăcilor de gips-carton pot fi reutilizate sau reciclate.
 6. Sticla provenită de la operația de demolare poate fi colectată în containere şi predată industriei prelucrătoare.
 7. Deșeurile din lemn pot fi ușor contaminate, de aceea este indicată colectarea separată a acestora, în special separat de alte deșeuri lichide cum ar fi vopsele, uleiuri și lacuri.
 8. Pământul excavat necontaminat, care rezultă din execuţia construcţiilor sau a demolărilor, poate fi folosit în execuţia noilor depozite de deșeuri, dar şi ca materiale pentru acoperirea zilnică a deșeurilor depozitate. Alte utilizări posibile:
  • sigilarea depozitelor de deșeuri menajere şi încadrarea acestora în peisaj;
  • ca barieră tampon pentru izolarea fonică;
  • material de umplutură pentru diferite construcţii;
  • suport în vederea îmbunătățirii terenurilor slabe.